Program

Tidsplan 1. dag på rustur

Kl. 7:45                                Mødetid på Finlandsgade 22

Kl. 9:15                                 Velkomst

Kl. 9:45-11:45                     Ingeniørdebat

Kl. 12:00                              Frokost

Kl. 13:00-15:15                    Praktisk opgave + lege

Kl. 16:00-18:00                   Fri leg

Kl. 18:30                               Aftensmad

Kl. 19:30-??                         Fest

Tidsplan 2. dag på rustur

Kl. 9:00                                Morgenmad

Kl. 10:00                              Ældrestuderendedebat

Kl. 10.30                      Chill Time

Kl. 12:00                             Frokost

Kl. 13:10                       O-løb

Kl. 18.30                      Ankomst til festsalen (Aftensmad, verdensklasse underholdning og fest)

Tidsplan 3. dag på rustur

Kl. 9:00                               Morgenmad

Kl. 9:30 Kåring af O-løb vindere + præmier

Kl. 10:00                             Evaluering

Kl. 12:40                      Morgengymnastik

Kl. 13.00                            Afgang med bus