1. studiedag (onsdag)

Program for onsdag d. 25. august 2021

Kære nye diplomingeniørstuderende på Katrinebjerg!

Jeres kommende tutorer har det sidste halve år arbejdet på planlægningen af studiestarten for alle kommende diplomingeniørstuderende på Katrinebjerg og Hangøvej, og vi glæder os alle til at møde jer.  

Onsdagen er dagen, hvor vi tutorer vil byde jer velkomne til studiet og lave lidt spas og løjer, så i kan komme til at kende hinanden.

Dagen starter kl 08:00 i Aarhus universitet bygning 1412, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus (https://goo.gl/maps/9PtVKSHfVTFR19th6), hvor vi mødes til en fælles introduktion.    Derefter vil der blive serveret en mindre morgenmad i fagholdende, hvor i vil lære jeres nye studiekammerater bedre at kende.

I løbet af dagen vil der være hygge og teambuilding suppleret med enkelte studierelevante aktiviteter, som afsluttes af en tur i diplomingeniørernes bar – Katrines Kælder fra 16-20.

Det er ikke nødvendigt at medbringe computeren i dag, men derimod vil en madpakke til frokost og nogle snacks til dagen være en fordel.

Er du i tvivl om noget er du velkommen til at kontakte os på vores Facebookside.