2. studiedag (torsdag)

Program for torsdag d. 26. august 2021

Torsdagen er dagen, hvor du kommer til at lære mere om din uddannelse, og i skal derfor medbringe computer. Har du ikke USB-A i din computer anbefaler vi at medbringe en adapter, så du kan få programmer til din computer

Aarhus Universitet vil starte dagen fra 8-12 med praktiske aktiviteter og informationer, hvorefter at jeres tutorer vil tage over efter frokost. Vi vil sammen tage på rundtur rundt på Campus for at se forskellige labs, og de bygninger i kommer til at have det meste af jeres undervisning i.

Derefter vil der være en foreningspræsentation til at give bedre indblik i studielivet, studietilbud og  mulighederne for sociale fællesskaber.

Dagen afsluttes med en tur i Uniparken, hvor der vil være udendørs hygge og leg.

Er du i tvivl om noget er du velkommen til at kontakte os på vores Facebookside.