2. studiedag (torsdag)

Program for torsdag d. 27. januar 2022

Torsdagen er dagen, hvor du kommer til at lære mere om din uddannelse, i skal derfor medbringe computer. Dagen starter med It-workshop hvor i får mulighed for at installerer de forskellige programmer som i skal bruge på jeres uddannelse. Efter middag vil tutorerne tage jer på rundtur på Campus, for at se de forskellige bygninger i kommer til at have undervisning i. 

Efter Rundtur er der foreningspræsentation som giver indblik i studielivet, studietilbud og mulighederne for sociale fællesskaber.

Er du i tvivl om noget er du velkommen til at kontakte os på vores facebookside https://www.facebook.com/rus1katrinebjerg/