3. studiedag (fredag)

Program for fredag d. 26. august 2022 kommer snarest!

Er du i tvivl om noget er du velkommen til at kontakte os på vores facebookside https://www.facebook.com/rus1katrinebjerg/